Ga naar de inhoud

Bestuur

De bestuursleden:

Voorzitter

Marten Hamstra

0511-543272

Bestuurslid

Marijke Poelstra

0511-542121

Bestuurslid

Alie van der Meulen –
Nicolai

0511-542785

Penningmeester

Wijtze Meerstra

06-10497958

Secretaris

Magriet Jongsma

06-23385501